POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

ELOF AB

Jest to wiod?cy producent linii wyt?aczarkowych do produkcji kabli i przewodów.

 

Zakres produkcji:

 • linie wyt?aczarkowe izolacyjne i oponowe do produkcji kabli niskich, ?rednich i wysokich napi??
 • wyt?aczarki i g?owice wyt?aczarkowe
 • nawijarki ró?nych typów
 • maszyny i urz?dzenia do produkcji kabli optycznych
 • modernizacje istniej?cych linii
 • szkolenie
 • serwis
 

logosy->niehoff 

logosy->kistner

 do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin