POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

Hermann Friedrich Ziehstein-Poliererei GmbH

Jest to wiod?cy producent ci?gade? diamentowych do produkcji drutu.logosy->friedrich

Zakres produkcji:

Ci?gad?a z:

 • diamentu naturalnego
 • monokryszta?ów
 • polikryszta?ów syntetycznych
 • metali twardych

Konserwacja ci?gade?:

 • polerowanie ci?gade?
 • zarz?dzanie ci?gad?ami
 • inspekcja ci?gade? i doradztwo
 • oprogramowanie do zarz?dzania ci?gad?ami
 • kasety do przechowywania ci?gade?

Proszek diamentowy

 do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin