POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

KISTNER ANLAGENBAU GmbH

Jest to wiod?cy producent maszyn do produkcji drutu stalowego.logosy->kistner

Zakres produkcji:

 • ci?garki
 • urz?dzenia zdawcze
 • nawijarki
 • szpularki
 • linie stabilizuj?ce
 • wspomaganie produkcji stali
 • mechanizmy zdawcze i odbiorcze dla stali

 do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin