POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

Maschinenfarbik NIEHOFF GmbH & Co.

Jest to wiod?cy producent maszyn ci?garniczych do materia?ów nie?elaznych na ?wiecie.

Zakres produkcji:

 • ci?garki: gruboci?gi, ?rednioci?gi, cienkoci?gi, mikroci?gi, wieloci?gi
 • wy?arzarki: oporowe przelotowe i indukcyjne
 • skr?carki: d?awi?ce podwójnego skr?tu, DSI
 • nawijarki: szpulowe, beczkarki
 • oplatarki: 16-to i 24-szpulowe
 • przewijarki do szpul oplatarskich (typ HACOBA)
 • pocynownie galwaniczne
 • urz?dzenia zdawcze
 • wytwornice azotu
 • szpule rozbierane NPS

 



do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin