POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

RESY Filtration Reber Systematic GmbH + Co. KG

Jest to wiod?cy producent filtrów p?ynów przemys?owych.logosy->RESY

Zakres produkcji:
-filtry kompaktowe do ?rodków smarno-ch?odz?cych
-filtry do ch?odziw
-p?ynów procesów przemys?owych
-filtry centralne.

 do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin