POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

August Strecker GmbH & Co. KG

Jest to wiod?cy producent zgrzewarek elektrycznych doczo?owych do zastosowania w przemy?le druciarskim i kablowniczym

Zakres produkcji:

Zgrzewarki elektryczne:

 • drutów nie?elaznych,
 • lin i linek aluminiowych i miedzianych,
 • drutu stalowego,
 • kordów lub lin stalowych,


Sp?czarki do zgrzewania na zimno.

 

 do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin