POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

Joachim Uhing KG GmbH & Co.

Jest to wiod?cy producent przek?adni pier?cieniowo-rolkowych uoraz mlogosy->uhingocowa? typu EASYLOCK.

Zakres produkcji:

 • przek?adnie pier?cieniowo-rolkowe typu RG, ARG)
 • bezdotykowe czujniki ko?nierza szpuli
 • nakr?tki toczne
 • nap?dy paskowe typu Z
 • EASYLOCK®
 • U-Clip
 • system prowadzenia materia?u (drutu)
 • automatyczne ustawianie szeroko?ci uk?adania


do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin